بهاء الحریری، برادر سعد الحریری بعد از آنکه برادرش با صدای بغض آلود از کناره‌گیریش از سیاست خبر داد، اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی آتی شرکت خواهد کرد.