برآورد یک نشریه انگلیسی نشان می‌دهد، مجموع ثروت خاندان سلطنتی انگلیس به ۲۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود.