شبکه المنار نتایج یک نظرسنجی درباره دخالت ولید البخاری سفیر عربستان در لبنان را منتشر کرد.