وزارت کشور بحرین از بازداشت تعدادی از مسافران قطری که از طریق پُل «ملک فهد» ( بین عربستان و بحرین ) به این کشور وارد شده‌اند، خبر داد.