یک عضو ارشد مجلس سنای آمریکا در ادامه آنچه برخی تحلیلگران آن را جنگ زرگری نظام حاکمیتی آمریکا بر سر نتایج مذاکرات وین‌ می‌دانند خواستار خروج از این گفت‌وگوها شده است.