رییس جمهوری آمریکا بعد از اتمام نشست ناتو در جمع خبرنگاران اعتراف کرد که این کشور در حال نزدیک شدن به مرحله غم انگیز ۶۰۰ هزار کشته ویروس کرونا است.