رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با پرسشی مرتبط با دیدار روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت: او زرنگ و محکم است و متوجه شدم که او یک دشمن شایسته است.