رییس جمهور آمریکا بر سر جنگ اوکراین به همتای روس خود حمله بی‌سابقه‌ای انجام داد.