رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا در پیام‌هاب جداگانه تصدی پست نخست وزیری یائیر لاپید را تبریک گفتند.