جو بایدن رییس جمهوری آمریکا اظهار داشت که وضعیت مرز بلاروس و لهستان بسیار نگران کننده است.