جو بایدن رییس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه مردم افغانستان در مورد سرنوشت کشورشان تصمیم می‌گیرند، گفت که همکاری بین واشنگتن و کابل پایان پیدا نمی‌کند.