جو بایدن رئیس‌ جمهوری آمریکا همزمان با افزایش تنش های میان واشنگتن و ناتو با روسیه بر سر اوکراین اعلام کرد نیروی نظامی به شرق اروپا اعزام خواهد کرد.