سناتور آمریکایی اعلام کرد که ممکن است رئیس‌جمهوری این کشور فروش تسلیحات جدید به عربستان را متوقف کند.