جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به وقت محلی با حضور در یکی از شعبه‌های اخذ رای انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان آمریکا در شهر ویلمینگتون واقع در ایالت دلاور رای خود را به صندوق انداخت.