رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه اعلامیه‌ای درباره عربستان صادر خواهد کرد.