رئیس جمهوری منتخب آمریکا در پیامی، انتخاب نانسی پلوسی را به عنوان رئیس دور جدید مجلس نمایندگان آمریکا تبریک گفت.