رئیس جمهور آمریکا گفت: رویارویی مستقیم ناتو و روسیه جنگ جهانی سوم است و این چیزی است که باید برای جلوگیری از آن تلاش کنیم.