جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تیراندازی مرگبار در ایالت ایندیاناپولیس را محکوم کرد و گفت که خشونت‌های مسلحانه در ایالات متحده یک اپیدمی است.