جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه شب هشدار داد که آینده دموکراسی در انتخابات میان دوره‌ای هفته آینده این کشور در خطر است؛ زیرا امتناع برخی از نامزدهای جمهوری خواه از پذیرش نتایج انتخابات “مسیری را به سوی هرج و مرج در آمریکا” باز می‌کند.