رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به تعهد خلل ناپذیر واشنگتن نسبت به امنیت رژیم صهیونیستی، بر راه حل دو دولتی به عنوان «تنها پاسخ» برای مناقشه اسرائیل- فلسطینیان تأکید کرد.