جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا روز شنبه به وقت محلی برای شرکت در مراسم تدفین ملکه انگلیس راهی لندن شد.