جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، طرفداران ایده برتری سفیدپوستان را بزرگ‌ترین تهدید تروریستی برای این کشور خواند.