رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشستی چهارجانبه با شرکای این کشور در منطقه ایندوپاسیفیک بدون اشاره مستقیم به چین مدعی شد که دولت او به همکاری برای «دستیابی به ثبات در منطقه» پایبند است!