منابع خارجی و آمریکایی اعلام کردند، بایدن قرار است با رهبران کشورهای عضو ناتو در بروکسل در روزهای آتی دیدار کند و به بررسی جنگ روسیه در اوکراین بپردازد.