جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با روسیه، با رهبران اروپایی درباره اوکراین گفتگو می‌کند.