جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که در اسپانیا به سر می‌برد، از توافق فنلاند، سوئد و ترکیه استقبال کرد و آن را گام مهمی دانست.