رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره منشا ویروس کرونا اطلاعات کافی ندارد.