وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفت: اختلاف نظر میان همه‌ی کشور‌ها محتمل است و هیچ کشوری از این قاعده مستثنی نیست و حتی ممکن است میان کشور‌های همسایه هم باشد، اما مناسبت‌های نزدیک و همسایگی ما با ایران نشان داده با گفتگو میتوان برخی این اختلاف نظر‌ها را رفع کرد.