بالا گرفتن تنش میان نخست وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش ارمنستان، دستور رئیس جمهور چین برای آمادگی نظامی در برابر آمریکا، احضار سفیر انگلیس توسط پکن، تنش دیپلماتیک میان انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر واکسن کرونا و نشست چهارجانبه رهبران آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا، از جمله مهمترین خبرها، رویداد‌ها و تحولات بین الملل در ۲۴ساعت گذشته بوده اند.