در ال کلاسیکوی عراق زنان هم توانستند این بازی را از نزدیک تماشا کنند.