«جو بایدن»، رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه وارد سرزمین های اشغالی شد، قرار است تا ساعاتی دیگر در پروازی مستقیم از تل آویو به جده، وارد عربستان شود. بایدن که در حال آماده شدن برای سفر به عربستان می شود، از تصمیم مقام های سعودی در بازکردن حریم هوایی این کشور به روی همه پروازهای غیرنظامی به ویژه پروازهای رژیم صهیونیستی استقبال کرد.