رفتار رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا به گونه‌ای است که از دید بسیاری از ناظران، استراتژی برهم‌زدن بازی و تلاش برای تنش‌آلود کردن فضای خاورمیانه و حتی راه اندازی جنگی محدود را در پیش گرفته است.