ایسیا استوکس، بازیگر سریال «نظم و قانون» متهم به قتل فردی در نیویورک شد.