«نیکل نیکولز» یکی از بازیگران پیشگام آمریکایی آفریقایی تبار که با بازی در سریال «پیشتازان فضا» درخشید، در سن ۸۹ سالگی درگذشت.