ژرار دوپاردیو، بازیگر مطرح سینمای فرانسه از سوی مقام‌های این کشور به سوء استفاده اخلاقی و تجاوز متهم شد.