مرکز پذیرش، توزیع و پناه دادن به آوارگان روز شنبه اعلام کرد که بیش از ۶۵۰ هزار آواره سوری از ۱۸ ژوئیه (۲۸تیر) ۲۰۱۸ تاکنون از خارج به کشورشان بازگشته‌اند.