رسانه‌ها از بازگشت ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریکا به آب‌های منطقه پس از مدتی حضور در کانال سوئز خبر دادند.