سفارت فرانسه در لیبی پس از ۶ سال با حضور وزیر خارجه این کشور بازگشایی شد.