خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه به همراه فرماندهان نظامی این کشور برای سرکشی از مناطق مرزی با ایران در استان وان حضور پیدا کردند.