پلیس مسکو از بازداشت حدود ۲۰۰ تن از شرکت کنندگان در یک همایش عمومی به دلیل نقض مقررات مربوط به محدودیت‌های کرونایی خبر داد.