پلیس ایتالیا فردی را به اتهام عضویت در داعش و همکاری با عاملان حملات پاریس در سال ۲۰۱۵ بازداشت کرد.