اشغالگران رژیم صهیونیستی یکی از رهبران جهاد اسلامی را که از جمله اسرای آزاد شده بود، در یکی از ایست‌های نظامی نزدیک نابلس در استان جنین بازداشت کردند.