پلیس هلند ۳۰ نفر را در تظاهرات ضد قرنطینه کرونا دستگیر کرد و گفته شده تعدادی از نیروهای پلیس نیز زخمی شده اند.