گروهی از هواداران «آلکسی ناوالنی» در اعتراض به حکم دادگاهی که این منتقد روس را به سه سال و نیم زندان محکوم کرد، در میادین مرکزی شهر مسکو و سن پترزبورگ تجمع کردند.