سعاد الشمری، فعال زن سعودی با وجود حمایت از ولیعهد عربستان بازداشت شد.