مقام‌های عربستان یکشنبه شب اعلام کردند که یک افسر بلندپایه و دو مسؤول بازنشسته گارد ملی این کشور را در چارچوب آنچه “مبارزه با فساد” خوانده شده است، بازداشت کرده‌اند.