باشگاه اسیران فلسطینی روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد، از آغاز اعتراضات در قدس اشغالی ۱۵۰۰ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی دستگیر شدند.