مقامات عراق امروز (دوشنبه) از بازداشت یکی از سرکرده‌های تروریستی که برای گروهی موسوم به “جیش العسره” کار می‌کرد، خبر دادند.