رسانه‌های جهان روز چهارشنبه به اعلام فهرست نامزدهای انتخابات ایران و مشخص شدن نام هفت نفر از کاندیدای ریاست جمهوری واکنش نشان دادند.