عدم انجام مذاکرات، بن‌بست در مذاکرات یا تداوم تحریم‌ها، ابتدا باعث صعودی شدن نرخ ارز و سپس رشد قیمت مجموعه کالا‌ها و خدمات در کشور می‌شود. شما از بچه‌های ۱۰ الی ۱۵ ساله درباره نرخ ارز بپرسید، می‌گویند که وابسته به مذاکرات است؛ اما اینکه مسوولان ارشد دولت و شخص رییس‌جمهوری، این ارتباط را انکار می‌کنند، عجیب است.